Udvikling af morgendagens museer og attraktioner

Destinationsudvikling

Løser opgaver for fonde, museer, attraktioner, kommuner,
styrelser og private virksomheder

  • Udvikling af museer/attraktioner/formidlingscentre
  • Udvikling af udstillinger og formidlingsprojekter
  • Fagdommer i indholdskonkurrencer
  • Rådgiver i for-projekter (målrettet større fondsansøgninger)
  • Rådgiver for bestyrelser/ledelser ift. at sætte udviklingsretning for deres museum/attraktion.
  • Faglig tovholder
  • Organisationsudvikling
  • Destinationsudvikling med udgangspunkt i udvikling af museer og attraktioner
  • Destinationsudvikling, der styrker sammenhængskraften mellem natur og kultur
  • Levedygtighed af museer (hvordan styrkes museets egenindtægter)

Kampen om de besøgende er voksende

Der er et stigende krav til attraktioner, museer, natur- og kulturinstitutioner
i forhold til at styrke deres udadvendte aktiviteter – deres kerneydelse